Nueva ley polaca de grupos de sociedades. Un análisis crítico.

Autores/as

Palabras clave:

grupo de sociedades, sociedad dominante, sociedad filial, orden vinculante, interés del grupo de sociedades

Resumen

Este artículo presenta y analiza críticamente la modificación del Código de Sociedades Mercantiles polaco, que entró en vigor en octubre de 2022 e introdujo, entre otras, las disposiciones de los artículos 211 a 2116 y del artículo 4 § 1 punto 51 CSM, que regulan la nueva ley polaca de grupos de sociedades. Se debaten las nuevas instituciones jurídicas, incluido la orden vinculante de sociedad dominante, señalando sus deficiencias y problemas prácticos.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Bibliografía

BŁASZCZYK, P. „Szczególna ochrona wspólnika mniejszościowego spółki zależnej w nowym polskim prawie grup spółek”, „Przegląd Prawa Handlowego”, nº. 12, 2022

BUSZKIEWICZ, M. „Instytucja wydawania poleceń przez spółkę dominującą a ochrona wspólników mniejszościowych spółki zależnej obecnie i w projekcie prawa grup spółek”, „Przegląd Prawa Handlowego” nº. 3, 2022

GONET, W., „Tworzenie, funkcjonowanie, zakończenie działania grupy spółek”, „Palestra”, nº. 1-2, 2023

JANETA, J. ZBROJEWSKI, A. „Nadzór nie tylko urojony na kanwie referatów i dyskusji w ramach XII Forum Prawa Spółek "Nadzór i kontrola w spółkach handlowych"”, „Przegląd Prawa Handlowego”, nº. 9, 2023

JURKOWSKI, K. „Warunki uczestnictwa w grupie spółek”, „Monitor Prawniczy”, nº. 6, 2023

JURZAK, K. „O wadliwości w zakresie regulacji formy i treści polecenia koncernowego”, „Monitor Prawniczy”, nº. 21, 2022

KAPPES, A. „Rzekoma ochrona spółki zależnej w prawie holdingowym”, „Przegląd Prawa Handlowego”, nº. 12, 2022

KAPPES, A. „Rzekoma ochrona wierzycieli spółki zależnej w prawie holdingowym. Czas na odpowiedzialność przebijającą?”, „Przegląd Prawa Handlowego”, nº. 10, 2022

KAPPES, A. „Rzekoma ochrona wspólników mniejszościowych w prawie holdingowym”, „Przegląd Prawa Handlowego”, nº. 8, 2022

KAPPES, A., SIEMIĄTKOWSKI, T., „Nadzór i kontrola w spółkach handlowych”, „Przegląd Prawa Handlowego”, nº. 9, 2023

KŁODA, M. „Problemy międzyczasowe nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2022 r.”, „Przegląd Prawa Handlowego”, nº. 4, 2023

LETOLC, P., SZYMAŃSKI, K.M., „Nowelizacja KSH 2022 – omówienie zmian”, „Monitor Prawa Handlowego”, nº. 3, 2022

OLSZAK, K. Interes spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim oraz hiszpańskim, C.H. Beck, Varsovia, 2022

OPALSKI, A. „Nowe polskie prawo grup spółek – czy grupy spółek potrzebują kodeksowych przepisów? (cz. 2)”, „Przegląd Prawa Handlowego”, nº. 10, 2023

OPALSKI, A., „Nowe polskie prawo grup spółek – krytyka założeń konstrukcyjnych (cz. 1)”, „Przegląd Prawa Handlowego”, nº. 8, 2023

PLESIŃSKI, P. „Procedura przymusowego wykupu udziałów oraz akcji (squeeze out) w przepisach prawa holdingowego”, „Przegląd Prawa Handlowego”, nº. 5, 2023

SOBOCIŃSKI, F. „Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec pośrednio poszkodowanego wspólnika/akcjonariusza spółki kapitałowej - zasady ogólne a nowa regulacja prawa holdingowego”, „Monitor Prawa Handlowego”, nº. 4, 2022

SZUMAŃSKI, A., „Nowe prawo grup spółek w Polsce – koncepcja systemowa regulacji prawnej”, „Przegląd Prawa Handlowego”, nº. 8, 2022

SZUMAŃSKI, A. „Problem dopuszczalności powoływania się na interes grupy spółek w nieformalnych albo pozaustawowych holdingach faktycznych w celu wyłączenia odpowiedzialności zarządców i nadzorców spółek uczestniczących w grupie”, „Monitor Prawniczy”, nº. 21, 2022

SZYMAŃSKI, K.M., OŚKA, J. „Nowelizacja KSH – przyczyny zmian oraz najważniejsze wprowadzone rozwiązania”, „Edukacja prawnicza” (Suplemento especial), nº. 1, 2023

SZYSZKO, R. „Grupa spółek - definicja, kierowanie się interesem grupy, wiążące polecenia, odpowiedzialność spółki dominującej (wobec wierzycieli spółki zależnej, spółki zależnej i wspólników / akcjonariuszy spółki zależnej)”, „Temidium”, nº. 3, 2022

WEBER, A. „Interes grupy spółek – ciało obce w sporach uchwałowych”, „Przegląd Prawa Handlowego”, nº. 7, 2023

ŻABA, M. „Wiążące polecenie wydane w grupie spółek a odmowa jego wykonania”, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nº. 12, 2022

Descargas

Publicado

22-12-2023

Cómo citar

Olszak, K. (2023) «Nueva ley polaca de grupos de sociedades. Un análisis crítico. », Cadernos de Dereito Actual, (22), pp. 373–389. Disponible en: https://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/1016 (Accedido: 23 julio 2024).