O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Bruno Bernardo Castelo Vargas

Resumen


Para abordar o estudo do delito de tráfico de drogas este artigo comeza cunha breve introdución de carácter histórico, para logo analizar o aspecto xurídico-penal do fenómeno e, por último, facer referencia ó perpetuo debate acerca da súa liberalización normativa.

Texto completo:

PDF (Galego)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2015 Cadernos
 

Cadernos de Dereito Actual

www.cadernosdedereitoactual.es

© 2013 por Xuristas en Acción.  

ISSN impreso: 2340-860X. ISSN electrónico: 2386-5229

 

Indexada en | Indexed by:

 

 

Consulta más bases de datos aquí