EN ATENCIÓN AO BLOQUE DA CONSTITUCIONALIDADE

Alejandro Villanueva Turnes

Resumen


O Bloque da Constitucionalidade é unha figura que ten a súa orixe no dereito francés e que en España é utilizado cun matiz diferente. Ao longo deste estudo observarase a teoría do Bloque da Constitucionalidade orixinal, así como o seu papel en España, facendo unha breve reflexión da posición que ocupa no dereito comparado.

Texto completo:

PDF (Galego)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2015 Cadernos
 

Cadernos de Dereito Actual

www.cadernosdedereitoactual.es

© 2013 por Xuristas en Acción.  

ISSN impreso: 2340-860X. ISSN electrónico: 2386-5229

 

Indexada en | Indexed by:

 

 

Consulta más bases de datos aquí