O DEREITO Á VIDA RECOLLIDO NO ART 15 CE.

Cristian Carbajales Neira

Resumen


O dereito á vida é un dos dereitos fundamentais recoñecidos na Constitución española. Este artigo tentará analizar o seu marco legal, comezando polo seu contido, continuando coa cuestión dos seus suxeitos e, finalmente, rematando coa controversia acerca dos seus límites

Texto completo:

PDF (Galego)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2015 Cadernos
 

Cadernos de Dereito Actual

www.cadernosdedereitoactual.es

© 2013 por Xuristas en Acción.  

ISSN impreso: 2340-860X. ISSN electrónico: 2386-5229

 

Indexada en | Indexed by:

 

 

Consulta más bases de datos aquí